Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Tưởng nhớ anh linh Đại tướng

Anh nghĩa cả , tài hoa , uyên bác
Hùng binh gươm , giám xả thân mình
Thế mạnh chẻ tre tan lũ giặc
Xuất sắc trên trận tuyến binh đao
Danh thơm nức , ngàn năm truyền dậy
Dâng cao cờ đại nghĩa Việt Nam
Chân dung rạng ngời người anh cả
Thành thánh nhân Đảo Yến Quảng Bình

  0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa