Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Nghe em kể chuyện

Mẹ ra phố vắng thăm anh hai  
Ở chơi hai tháng , mẹ thấy dài
Đi làm phải khóa nhà rất ngại
Chẳng đến nhà ai chẳng biết ai
Mẹ ra phố , nhiều người đi lại
Thấy xe cộ lắm sao họ tài
Như dòng chẩy , Thuyền xuôi bẻ lái
Đường trên cao dưới thấp ỉnh tai
Mẹ ra phố hang rong mời nài
Mẹ nghi ngại hang giả hang sai
Giờ không phải mùa nào thức ấy
Mà chẳng thấy kĩ thuật ghép lai
Mẹ ra phố chán rồi quay lại
Nằm nhà thức giấc lại nghe đài
Nhớ con và nhớ cháu thơ dại
Nhớ bạn , nhớ thân quen , mong hoài !
Chắc rằng ngày mai anh Hai lại
Mẹ muốn về quê cùng anh Hai
Mùa này việc đồng đang bận mãi
Biết phố biết đường chẳng biết ai
Ban ngày , người đi làm , phố vắng
Hai tháng đi chơi sao quá dài  


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa