Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Họa

Tan mộng xâm lăng cướp nước ngoài 
 Sương pha mái tóc chịu thôi 
 Đầu tiên đẩy Tháp , ngăn Bến hải 
 Ngõ đón Ngô về lập tay sai 
 Vén tấm bình phong thay tinh nhuệ 
 Mây mù pháo đài bay “ Bê năm hai “ 
 Giữa thành cổ đổ bom hủy diệt 
 Trời không dung đất không tha 
                                                                                         
                                             Thơ : Văn Du
Máy bay ném bom B52

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa